O Otevřenu

Jsme hnutí studentů, učitelů a vzdělavatelů proměňující pedagogické fakulty zevnitř.

Věříme, že cestou k proměně vzdělávání je dobrá příprava pedagogů. Od roku 2015 usilujeme o její zlepšování přímo zevnitř pedagogických fakult.

Jsme studenti a učitelé z celého Česka. Pořádáme vzdělávací akce, pomáháme pedagogům růst a spolupracujeme na šíření dobré praxe a systémových změn.

Rozvíjíme budoucí učitele

Pořádáme vzdělávací akce, debaty a další aktivity pro studenty pedagogiky a začínající učitele. Pomáháme naší komunitě rozšiřovat si obzory a proměňovat vnitřní život fakult

Podporujeme inovace na pedagogických fakultách

Vyhledáváme inovátory a snažíme se rozvíjet a rozšiřovat jejich dobou praxi. Tvoříme komunitu aktivních vzdělavatelů a hledáme společné cesty k dlouhodobým změnám

Ovlivňujeme vzdělávací politiku a mediální diskuzi

Usilujeme o vytvoření takových společenských a systémových podmínek, které podpoří pedagogické fakulty v dalším rozvoji a umožní jejich proměnu.

Naše vize

Chceme, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století. Usilujeme o to, aby do českých škol přicházeli začínající učitelé, kteří tuto vizi promění ve skutečnost.

200+

členů

Naším členem může být každý, kdo se aktivně podílí na naplňování našeho poslání.

6

poboček

Aktuálně působíme v Praze, Brně, Olomouci, Plzni, Českých Budějovicích a Hradci Králové.

týmů a aktivit

Nad rámec poboček u nás pracuje nespočet celostátních týmů a skupin. A také naše vedení.