Daniel Pražák

Daniel Pražák učí dějepis, přírodopis a zeměpis na pražské základce, je člen Otevřena.

Podle různých studií víme, že se u dětí během covidu prohloubily deprese a úzkosti. Ale jinak moc netušíme, co přesně se v dětech během pandemie odehrává a jak ji prožívají. Proto bychom my, učitelé, obzvlášť v této době měli přistupovali k dětem jako lidé, a ne pouze jako nositelé informací.

Hned na první přednášce na peďáku se dozvíte, že škola má složku výchovnou a vzdělávací. Byli jsme schopni do onlinu přenést složku vzdělávací, ale ne tu výchovnou. Výchovu a to, že jsme ve třídě společně, jsme v onlinu neměli. Dá se tam totiž přenést jen těžce. Myslím, že pandemie nám ukázala, od čeho tu jako učitelé jsme. Abychom dětem pomáhali být lepšími lidmi.

Sdílet: